Hege Nilssen

Hege Nilssen

Hege Nilssen er direktør for Direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Hege Nilssen er direktør for det nye Utdanningsdirektoratet som har får nytt mandat, der arbeidet med digitalisering og IKT-satsning står sentralt. Det nye Utdanningsdirektoratet med ansvar for barnehage, grunnopplæring og IKT er en sammenslåing av Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen og ble formelt etablert 1. januar 2018. Nilssen har vært konstituert direktør for Utdanningsdirektoratet siden mai 2016. Hun har vært en del av Utdanningsdirektoratets ledergruppe siden det ble etablert i 2004, der hun har erfaring fra flere fagområder. I perioden 2013 – 2015 var hun sekretariatsleder for Ludvigsen-utvalget som leverte to offentlige utredninger om fremtidens skole. Hun har også bred internasjonal erfaring, bl.a. er hun komiteleder i CERI, en av OECDs komiteer som jobber innenfor utdanningsområdet.

Tittel på hennes innlegg er: Nytt innhold i barnehage og skole.

 

Sist endret: .