Geir Haugsbakk, Yngve Troye Nordkvelle og Yvonne Fritze

Geir Haugsbakk, Yngve Troye Nordkvelle og Yvonne Fritze

På konferansen skal de snakke om - Digitale forstyrrelser i skolen – erfaringer med begrensninger av elevers mobilbruk

Ingress til presentasjonen:

yngve

Ifølge internasjonal forskning er utenomfaglige aktiviteter i skolen steget betraktelig de senere årene som følge av den teknologiske utviklingen og elevenes digitale livsstil. Dette skaper store utfordringer for lærerne og kan ha konsekvenser for elevenes læringsbetingelser. Forelesningen går inn erfaringer fra to ungdomsskoler som har skjerpet reglene for mobilbruk som et forsøk på å håndtere denne type forstyrrelser. Undersøkelsen viser at skjerpede regler for mobilbruk har vært med på å redusere omfanget av forstyrrelser. Samtidig har skolene i høyere grad fått satt sosial inkludering på dagordenen.

Forfatterpresentasjon:

Geir Haugsbakk, førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Han har doktorgrad i pedagogikk fra Universitetet i Tromsø. Hans forskningsinteresser er knyttet til språk, medier, teknologi og undervisning.

Yvonne

Yngve Troye Nordkvelle, professor i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Faglig fokus de siste årene har vært på mediepedagogikk, utdanningspolitikk og samfunnsfagdidaktikk. Han har forsket mye innenfor høyere utdanning og er redaktør for tidsskriftet Seminar.net. Han er tidligere redaktør av UNIPED og har gitt ut boka Digital Storytelling in Higher Education på Palgrave MacMillan i 2017, sammen med Grete Jamissen, Pip Hardy og Heather Pleasants.

Yvonne Fritze, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Innlandet. Hun har doktorgrad i fjernundervisningspedagogikk fra Syddansk Universitet. og hovedfag i filmvitenskap fra Københavns Universitet. Hennes forskningsinteresser er knyttet til kommunikasjon og undervisning med medier og medieanalyse. Hun underviser og veileder i pedagogikk og mediepedagogikk på bachelor-, master- og ph.d.-nivå.

Sist endret: .