Frode Thuen

Frode Thuen

Frode Thuen er psykolog og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, foredragsholder og skribent. Han har gitt ut en rekke bøker og har blant annet en ukentlige samlivsspalte i A-magasinet som jeg har hatt de siste tolv årene.

Ingress til presentasjonen: Klokskap: Hvordan utvikle og foredle vår viktigste ressurs

Innenfor utdannings- og forskningssektoren - og i kunnskapsintensive virksomheter generelt, verdsettes intellektuelle evner og ferdigheter svært høyt. Dette er egenskaper som vi i stor grad har med oss fra fødselen av, og som vi bare i begrenset grad kan videreutvikle i voksen alder. Klokskap blir ofte mindre påaktet og verdsatt. Til tross for at de intellektuelle evnene og ferdighetene har liten verdi uten at vi også har en god porsjon klokskap, og til tross for at klokskapen alltid kan videreutvikles. I foredraget diskuterer jeg hvorfor det er slik, og hvorfor vi må forvente at klokskap bare vil bli enda viktigere i fremtidens arbeidsliv. Jeg diskuterer også hva det vil si å være klok, og ikke minst; hvordan vi kan bli en klokest mulig utgave av oss selv.  

Sist endret: .