Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud

 Elisabeth Staksrud er Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på ytringsfrihet og sensur, forskningsetikk og barn, unge og Internett 

 Hun er med i ledelsen av verdens største prosjekt om barn og nettrisiko, EU Kids Online og har publisert flere bøker og artikler om emnet.

Tittel på henne forelesning: Der hvor jeg er mest meg selv» - et foredrag for dem som vokste opp med TV ....

Sist endret: .