Einar Øverenget

Einar Øverenget

Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredagsholder som arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon.

Han har en doktorgrad i filosofi fra Boston College.

Ingress til presentasjonen - Å kjenne sitt materiale.

En profesjonell må kjenne sitt materiale. En snekker må vite mye om treverkets egenskap for å være en god snekker. En glassmester må vite mye om glassets egenskaper for å være en god glassmester. På samme måte må en lærer vite noe om mennesker. Hva er det som kjennetegner oss mennesker? Hva er det som definerer og differensierer oss? Hva er det du arbeider med når du arbeider med mennesker? Svaret på de spørsmålene er å finne i grunnleggende verdier for lærergjerningen, og i dette foredraget skal jeg fokusere på og konkretisere disse verdiene.

Sist endret: .