Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg er prosjektleder og høgskolelektor ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet.

Faglig har han særlig interessert seg for vurderingsarbeid, læringsledelse og kollektiv utvikling, og har blant annet gitt ut boka «Feedback i skolen» sammen med Dobson og Gran. De siste årene har han jobbet mest med utvikling av nettkurs i vurdering, som i år starter opp med sin fjerde pulje, og utvikling av nettkurs i inkluderende barnehage- og skolemiljø, som starter opp i 2018.

Ingress til presentasjonen: Å overvåke måloppnåelse uten å bakbinde egen praksis.

Alle som jobber i skole og barnehage må kontinuerlig følge med på om praksisen bidrar godt nok til å oppfylle virksomhetenes samfunnsoppdrag. Skole og barnehage skal fremme helse, trivsel og trygghet, og bidra til allsidig utvikling i nåtid og framtid. Å lykkes med dette er ekstremt komplekst, og for å kunne vurdere velger vi ut indikatorer, og måler systematisk. Det er viktig med slik kvalitetssikring. Blant annet må vi sikre at alle krenkelser fanges opp.

Samtidig kan fokus på kvalitetssikring gi dårlige vilkår for kvalitetsutvikling, og fremme en praksis som er bakbundet av indikatorene. Praksisen kan bli rutinepreget, instrumentell og kjedelig, og fokusere på det som blir målt. Skal vi da forlange færre målinger, eller fins det bedre balanserte alternativer?

Egil Weider Hartberg er prosjektleder og høgskolelektor ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet. Faglig har han særlig interessert seg for vurderingsarbeid, læringsledelse og kollektiv utvikling, og har blant annet gitt ut boka «Feedback i skolen» sammen med Dobson og Gran. De siste årene har han jobbet mest med utvikling av nettkurs i vurdering, som i år starter opp med sin fjerde pulje, og utvikling av nettkurs i inkluderende barnehage- og skolemiljø, som starter opp i 2018.

 

Sist endret: .