Forelesere

Kjell Åge Gotvassli

På konferansen skal han snakke om - Alle skal med. Om implementering av ny rammeplan og barnehagen som lærende organisasjon.

Einar Øverenget

Einar Øverenget er en anerkjent filosof og foredagsholder som arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og...

Elisabeth Staksrud

 Elisabeth Staksrud er Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, hvor hun forsker på ytringsfrihet...

Frode Thuen

Frode Thuen er psykolog og professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen på Vestlandet, foredragsholder og skriben...

Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg er prosjektleder og høgskolelektor ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet.

Hege Nilssen

Hege Nilssen er direktør for Direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.