Kriterier og retningslinjer forskningspris

Utlysning av forskningspriser for årets vitenskapelige publikasjoner innen helse- og sosialvitenskapelig forskning 2018.

En pris går til en publikasjon om utgår fra hver av de tre institusjonene, og i tillegg tildeles en pris til en publikasjon utgående fra samarbeid mellom minst to av institusjonene. Det kan sendes inn en publikasjon for vurdering for pris i begge kategorier – ved egen institusjon og til samarbeidspris.

Publikasjoner til bedømming sendes i pdf-format til anne-stine.dolva@inn.no. Frist for innsending av publikasjoner til bedømming er 15. august 2019

Prisene gis i år i form av et grafisk trykk av Harald Kryvi.

Hensikten med prisen er

  • Å synliggjøre god helseforskning og forskning innen sosialfag
  • Å motivere til og påskjønne forskning av høy kvalitet
  • Å stimulere til forskningssamarbeid i Innlandet

Kriterier for tildeling

  • Publikasjonene skal være basert på helse- og sosialrelaterte prosjekter
  • Førsteforfatter skal være ansatt og ha adresse ved en av de tre institusjonene
  • Samarbeidspris krever forfattere fra minst to av institusjonene, hvorav en er førsteforfatter. Det er ikke tilstrekkelig at én forfatter oppgir to adresser.
  • Det kan sendes inn én publikasjon til vurdering per førsteforfatter
  • Artikkelens innhold må presenteres i parallellsesjon på Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialvitenskap (i år eller tidligere år)
  • Forfatterne/forskerne må være påmeldt og tilstede på Innlandets forskningskonferanse for helse- og sosialfag for å motta prisen.

Vurderingskomité

Annette Kleppang, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Henning Pettersen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet

Lars Danbolt, professor, Sykehuset Innlandet

Tor Strand, professor, Sykehuset Innlandet

Sigrid Wangensteen, førsteamanuensis, NTNU Gjøvik

Øyvind Kirkevold, professor, NTNU Gjøvik