Program

Hans Børli-seminar

2. og 3. november 2018 Anno museum,

Gyldenborg, Kongsvinger

Fredag 2. november:

 

10.00 – 10.15: Velkommen v/fungerende ordfører Berit Haveråen, Eidskog  og professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

10.15 – 11.15: Forfatter Levi Henriksen, Kongsvinger: «jeg kom dit i snauslitt sjeviot; / satt bygdeblyg som du hos boklærd folk / som snakket sakkyndig om LITTERATUR.» (fra «Til Sergej Jesenin», 1976).

11.15 – 12.15: Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hans Børli om diktning – i prosaen

Lunsj pause

13.15 – 14.15: Professor Thomas Seiler, Universitetet i Sørøst-Norge: «Snøvåte ord» – snøens betydning i Børlis metapoetiske diktning

14.15 – 15.15: Trubadur Lars Klevstrand, Oslo: Vinternatt. En sangforelesning

Kaffepause

15.45 – 16.45: Forfatter Hanne Bramness, Berlin: Skogen har dobbel bunn

16.45 –17.45: Professor Hans Kristian Rustad, Universitetet i Oslo: Hans Børlis ekfraser

 

Lørdag 3. november

9.15 – 10.15: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: Stillhet, lyd og stemme hos Hans Børli

10.15 – 11.15: Forfatter Kjartan Hatløy: Uvitskapleg om døden. Om «Drøm» og «Du møter dine døde» (frå Kyndelsmesse, 1972).

Kaffe pause

11.45 – 12.45: Professor emeritus Geir Vestheim, Universitetet i Sørøst-Norge: Hans Børlis forfattarskap i eit litteratursosiologisk og kulturpolitisk perspektiv.

Lunsjpause

13.45 – 14.45: Religionsviter Synnøve Sakura Heggem, Rena: Hva skjer når Børlis poesi møter livsfortellinger, kirkerom og ritualer?

14.45 – 15.45: Professor Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo: Børli i bruk

Avslutning