Tori Virik Nøvik

Tori Virik Nøvik

Tori Virik Nøvik var lektor og entreprenørskapsansvarlig ved Skåbu oppvekst. Norges første entreprenørskapsskole, i 13 år. Nå er jeg ansatt som pedagogisk veileder i
Sør-Fron kommune.  

Hun er også prosjektleder for to skoleutviklingsprosjekter ved Skåbu oppvekst:

  • «Norges første entreprenørskapsskole» lansert 2014
  • «Entreprenørskap og internasjonalisering» - besøks- og utvekslingsprosjekt med skoler i England og Danmark (2016 - til nå)

Tori skal snakke om hvordan vi kan innfri intensjonene i fagfornyelsen om mer samfunnsrelatert læring og entreprenørskap, kreativitet og samarbeid i alle fag. Gjennom læringsstrategien pedagogisk entreprenørskap øver elevene de entreprenørielle kompetansene / kompetansene man mener blir etterspurt i framtida, gjennom arbeid med læringsmålene. Foredraget inneholder i hovedsak eksempler på hvordan dette kan gjøres i praksis. Eksemplene er hentet fra ungdomsskolen, men har overføringsverdi både oppover og nedover i skoleløpet.

 Nøvik er forfatter av boka «Pedagogisk entreprenørskap – kreativitet, livsmestring og dybdelæring i skolen».