Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Han har lang og bred erfaring fra større og mindre forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

På konferansen skal han snakke om: Fra nye planer til ny praksis.

Klikk her for å lese mer om Thomas Nordahl.