Morten Ejrnæs

Morten Ejrnæs er sociolog og lektor emeritus ved Aalborg Universitet, hvor han har undervist i teorier om sociale problemer ved Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde. Han 

Han har lavet undersøgelser om fattigdom, sociale problemer, risikofaktorer, tværprofessionelt arbejde og etniske minoriteter. Han har især interesseret sig for, hvordan socialvidenskaben kan bidrage med teori og forskningsresultater, som professionelle kan anvende i det praktiske arbejde. Han har i den forbindelse kritiseret, hvordan politikere, forskere og underviserne og praktikere anvender begrebet ”social arv”, ”ghettopvækst” og andre enkeltfaktorer som forklaringer på børn og unges alvorlige sociale problemer.  Han har skrevet bøger og artikler om disse temaer, og disse har ofte rettet sig direkte mod praktikere. Det gælder således også den sidste publikation: Det ved vi om: Ulighed, fattigdom og sociale problemer, Dafolo 2019.

I innlegget skal ha snakke om "Fordomme og myter om årsager til sociale problemer". Hvordan er myterne opstået? Og hvorfor legitimerer samfundsvidenskaben i nogle tilfælde disse myter?

Hvad betyder myter og fordomme for professionelles sociale arbejde og for børn, unge og forældre? Hvad skal pædagoger og lærere vide om samfundsforhold for at undgå fordomme og myter?