Jørn Skovsgaard

Jørn Skovsgaard

På konferansen skal Skovsgaard snakke om - Skolens fremtid - der svære vej fra vision til virkelighed.

I den første del vil jeg belyse nogle af de udviklingsinitiativer, som i de seneste år har trukket overskrifter i både Danmark og Norge. De fleste af dem er efter nogen tid gledet ud af det uddannelsespolitiske og pædagogiske fokus tilsyneladende uden blivende effekt. 

Derfor er det vigtigt i et progressivt udviklingsperspektiv at forholde sig til begrebet 'systemisk inerti’. Hvilke mekanismer er det, der inddæmmer og dræner energien fra ellers velgennemtænkte og velargumenterede forandringsbestræbelser? 

Og, hvilke er betingelserne for, at det rent faktisk kan lykkes. Historien rummer nogle eksempler på, at der i løbet af kort tid kan gennemføres ganske omfattende paradigmeskift - et sådant eksempel gennemgås. Endelig lægges der så op til en diskussion af, om vi i disse år står i en situation, hvor der er konjunktur for et paradigmeskift, eller om der fortsat er udsigt til stabilitet i udviklingen af den herskende og meget robust klasserumsteknologi.

Jørn Skovsgaard var i 22 år frem til 2018 ansat som chefkonsulent i det danske undervisningsministerium, hvor han især repræsenterede Danmark i internationalt uddannelsespolitisk samarbejde.

Som medlem af OECDs uddannelsespolitiske komite og bestyrelsen for OECDs Centre for Educational Research and Innovation har han spillet en fremtrædende rolle i udviklingen af OECDs uddannelsespolitiske portefølje i det 21. århundrede.

Han var frem til 2018 formand for arbejdsgruppen ’Education 2030 – the future for education and skills’.

Han var ligeledes formand for den internationale ekspertgruppe ’The Efficient Allocation of Resources in Schools’.

Desuden har han været medlem af de rådgivende grupper bag OECDs projekter ’Skills Strategy’, Innovation Strategy’, ’Indicators for Education Systems’ mm

Endelig har han været aktiv i OECDs aktiviteter for ikke-medlemmer og har bla. leveret skriftlige bidrag og key-note speaches på OECDs World Education Forum i Chile, Den Dominikanske Republik og Korea.

I samarbejdet mellem EU og ASEAN; Asia Europe Meeting/ ASEM, har han spillet en ledende rolle i udviklingen af ’The ASEM Education Process’. Han var formand for den arbejdsgruppe, der initierede ’The ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning’, og sad derefter i den tilhørende rådgivende gruppe – i flere år som formand. 

I kontekst af ASEM opstod en række muligheder i bilaterale relationer mellem Danmark og flere asiatiske lande, som udmøntede sig i konkrete projekter i Singapore, Korea og Vietnam. I 2011 tildeltes han fortjenstmedaljen ’In the Cause of Education Vietnam’.

Gennem hele karrieren har Jørn Skovsgaard arbejdet på at sikre uddannelsessystemernes relevans for fremtiden, hvilket bl.a. er kommet til udtryk i en lang række publikationer og artikler fx

’Skolens Fremtid – en sød drøm eller et sandt mareridt?’, DPU 2011,

’Vision 2010 – en udviklingssamtale med folkeskolen’, Folkeskolerådet 2000,

’Et requiem for det leksikale undervisningsbegreb’, Futuriblerne 1996,

’Ny teknologi til skolen eller en ny skole til teknologien?’, Uddannelse 1998.

 

Efter sin pensionering i 2018 fortsætter Jørn Skovsgaard sit uddannelsespolitiske engagement som uafhængig konsulent i firmaet Counter Current Consult. Han har således fortsat en aktiv relation til OECDs ’Education 2030’, og han er stadig aktiv i Vietnam, hvor opbygningen af et dansk handelsgymnasium og en rolle som rådgiver for curriculum udvikling i Vietnams grundskoler prioriteres højt. Han har desuden et tæt samarbejde med ’Centre for Curriculum Redesign’, basseret i Boston.