Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen

Ingrid Grimsmo Jørgensen er pedagog og er ansatt somhøgskoleskolelektor ved HiNN.  

Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som forebygging og håndtering av mobbing, bygging av inkluderende læringsmiljøer og samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre. Hun er en mye brukt foredragsholder innenfor temaer som forebygging og håndtering av mobbing, bygging av inkluderende
læringsmiljøer og samarbeid mellom skole/barnehage og foreldre.

På konferansen skal hun snakke om: Godt foreldresamarbeid  - gode dialoger

Barn og unge utvikler seg, lærer mer og trives bedre når foreldrene samarbeider godt med barnehage og skole. Ansatte i skole/barnehage må derfor ha en god dialog med foreldrene og oppfordre dem til å vise interesse for barnas mestring og trivsel, både faglig og sosialt. Når barn strever i relasjon til andre barn kan foreldresamarbeid oppleves som vanskelig. Gjennom praksisnære eksempler og faglig dybde vil foredraget gi deg større trygghet når du skal bygge gode relasjoner og kommunisere med foreldre når barn og unge strever i relasjon til andre. 

 

Klikk her for å lese mer om Ingrid Grimsmo Jørgensen.