Inger Bergkastet

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er lærer, spesialpedagog og forfatter. Har arbeidet mange år i skolen(20). De siste (19) årene har jeg arbeidet i veiledningstjenesten i Oslo kommune som leder av Læringsmiljøteamet. De er en støttespiller til skolers arbeid for et trygt og godt miljø.Har gitt ut flere bøker om hvordan skape og vedlikeholde gode skolemiljø. 

Tema for hennes innlegg er: "Hvordan arbeide for å sikre vellykkede samhandlingssituasjoner i personalet som fører til forbedring av praksis? Erfaringer fra praksis. "