Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg har bakgrunn som lærer og leder i ungdomsskole og videregående skole, og jobber nå som prosjektleder ved Senter for livslang læring på Høgskolen i Innlandet. 

Han har de siste årene bidratt i mange skolebaserte kompetanseprosjekter i Innlandet og Viken, ofte med fokus på utvikling av vurderingspraksis og læreplanforståelse. Egil har også vært sentral i utviklingen av nettkurs både om vurdering, skolemiljø og læreplanforståelse, som HiNN har utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Han bisto Ludvigsenutvalget i vurderingsspørsmål, og har i 2018-2019 sittet i tverrfaglige læreplangruppe i arbeidet med de nye læreplanene.

På konferansen stiller Egil spørsmålet: Klarer vi å avlive skolespillet? Det er egentlig ikke mange helt nye intensjoner i de nye læreplanene. En revidering gir oss samtidig muligheter til å hente fram igjen glemte intensjoner. I nesten hele skolehistorien har hovedintensjonen vært å gi elevene et godt utgangspunkt for deltakelse på alle områder i livet. Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Likevel fokuserer elever mest på å prestere som elev der og da, i kortsiktige og avgrensede læringsprosesser. Denne ubalansen mellom hvorfor elevene egentlig går på skolen og hvorfor de i hverdagen tror de går på skolen, er minst like stor på slutten av skoleløpet som i starten. De elevene som ikke faller utenfor, blir flinkere og flinkere til å spille skolespillet. Er det mulig å bruke arbeidet med nye læreplaner til å avlive dette skolespillet? Kan vi klare å hindre at elever, og foreldre, drukner i det kortsiktige prestasjonsjaget som skole egentlig aldri har handlet om?