Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er professor ved institutt for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet med fokus på oppvekst betingelsers betydning for barns utvikling og særlig betydningen av kvalitet i dagtilbud.

 

På konferansen skal hun snakke om - Forskningsperspektiver på å undersøke og utvikle kvalitet i barnehager. 

Kvalitet i barnehager er kommet høyt opp på den politiske dagsorden, men hvordan vurderes og utvikles kvalitet i barnehager? Foredraget presenterer metoder, som anvendes til vurdering av kvalitet på barnehageområdet. Fokus er på refleksjon over metodenes betydning for praksis og for utvikling av kvalitet i barnehage.