Forelesere

Med forbehold om endinger.

Terje Ogden

«Dr. Philos. Terje Ogden er seniorforsker ved Nasjonalt Utviklingssenter for Barn og Unge (NUBU). Frem til mars 2018 var han forskn...

Charlotte Ringsmose

Charlotte Ringsmose er professor ved institutt for Læring og Filosofi ved Aalborg Universitet med fokus på oppvekst betingelsers be...

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning.

Jørn Skovsgaard

På konferansen skal Skovsgaard snakke om - Skolens fremtid - der svære vej fra vision til virkelighed.

Trond Johnsen

Trond Johnsen jobber som skolesjef i Lillehammer kommune. Har tidligere jobbet som rektor på Åretta ungdomsskole i Lillehammer og v...

Inger Bergkastet

Inger Bergkastet er lærer, spesialpedagog og forfatter. Har arbeidet mange år i skolen(20). De siste (19) årene har jeg arbeidet i...

Morten Ejrnæs

Morten Ejrnæs er sociolog og lektor emeritus ved Aalborg Universitet, hvor han har undervist i teorier om sociale problemer ved Kan...

Egil Weider Hartberg

Egil Weider Hartberg har bakgrunn som lærer og leder i ungdomsskole og videregående skole, og jobber nå som prosjektleder ved Sente...

Tori Virik Nøvik

Tori Virik Nøvik var lektor og entreprenørskapsansvarlig ved Skåbu oppvekst. Norges første entreprenørskapsskole, i 13 år. Nå er je...