Program

   Mandag 03.04.2017 på Campus Hamar, Høgskolen i Innlandet (Rom 317, Biohus)
11.00 – 11.30  Registrering ved resepsjonen
11.30 – 12.30  Lunsj
12.30 – 14.30  Dybdelæring i naturfag med eksempler fra Forskerføtter og Leserøtter ved Liv Oddrun Voll – Høgskolen i Oslo og Akershus og Naturfagsenteret
  Erfaringsdeling
14.30 – 15.00 Bærekraftig kaffepause
15.00 – 17.00  Utdanning for bærekraftig utvikling  ved Eldri Scheie – Naturfagsenteret
  Erfaringsdeling
  Paneldebatt som arbeidsform
19.00  Middag på Scandic Hotel Hamar
21.00  Edutainment (med Innit og Making View)
   
   Tirsdag 04.04.2017 på Scandic Hotel, Hamar
09.00 – 10.30  Organisering av videreutdanning i naturfag
  Diskusjon og deling: Kollegadeling, arbeidskrav, obligatorikk, profesjonsretting, nettstøtte
10.30 – 11.00  Kaffepause
11.00 – 12.00 VR og AR gir undervisningen nye muligheter – hva kan dette bety for oss ved Are Vindfallet (Making View) og Stig Dayanandan (Innit)
  Diskusjon 
12.00 – 13.00  Bruk av digitale verktøy i videreutdanning
  Diskusjon
13.00 – 14.30 Lunsj