Utvecklingsprojekt kring yrkes- och arbetslivsinriktad sfi

Utvecklingsprojekt kring yrkes- och arbetslivsinriktad sfi

Aina Bigestans, universitetslektor, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Malin Dahlström, projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Karin Sandwall, föreståndare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

I Sverige pågår många samverkansprojekt som strävar efter att förena språkutbildning för invandrare med yrkesutbildning och olika slags praktik. Syftet är ofta att möjliggöra för nyanlända eller långtidsarbetslösa invandrare att utveckla kommunikativa färdigheter och bli ”anställningsbara”. Hur kan andraspråks- och yrkeslärare samverka för att skapa utbildningar som ger goda förutsättningar för hållbar anställning och aktivt deltagande i samhällslivet?