Sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser

Sfi-studerandes möjligheter till interaktion och lärande på praktikplatser

Aina Bigestans, universitetslektor, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Malin Dahlström, projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Karin Sandwall, föreståndare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Inom ramen för sfi-utbildningen anordnas allt oftare språkpraktik på arbetsplatser bl.a. eftersom arbetsplatser förmodas vara goda inlärningsmiljöer. Men hur ser egentligen möjligheterna att interagera och lära språk och arbetsuppgifter ut? Den här presentationen bygger på en studie av sfi-studerandes lärmöjligheter på praktikplats och i skola