Handledaruppdraget i ett mångfaldsperspektiv

Handledaruppdraget i ett mångfaldsperspektiv

Aina Bigestans, universitetslektor, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Malin Dahlström, projektledare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Karin Sandwall, föreståndare, Nationellt centrum för svenska som andraspråk

I många utbildningar ingår praktik där de studerande med stöd av en handledare ska få möjligheter att delta i arbetsplatsens praktikgemenskaper och utveckla sin kommunikativa förmåga. Denna presentation diskuterar detta handledaruppdrag och arbetsorganisationens möjligheter att utveckla ett mångfaldsperspektiv genom ett kollektivt ansvar för flerspråkiga praktikanter.