Arbejde og sprogundervisning – et samspil

Arbejde og sprogundervisning – et samspil

Michael Svendsen Pedersen, lektor emeritus, Roskilde Universitet, Danmark

Når andetsprogsundervisningen skal arbejdsrettes, består den pædagogiske opgave for sproglærerne i at skabe et samspil mellem kommunikationen på arbejds-/praktikpladsen og sprogundervisningen. Hvordan dette samspil konkret skal udformes pædagogisk, afhænger imidlertid af hvilke syn på sprog og sproglæring man tager udgangspunkt i. I mit oplæg vil jeg præsentere forskellige pædagogiske tilgange til at skabe et samspil, og diskutere hvilke syn på integration de indebærer.