Arbeidslivsrettet norskopplæring – en oversikt

Arbeidslivsrettet norskopplæring – en oversikt

Vigdis Lahaug, seniorrådgiver, Kompetanse Norge

Dette innlegget gir et riss av bredden i feltet arbeidsrettet norskopplæring med eksempler på ulike typer opplæring og ulik organisering. Det trekker fram status og politisk forankring for arbeidsretting av norskopplæringen under introduksjonsloven, og presenterer arbeidet med fagutvikling som Kompetanse Norge jobber med nå og gir eksempler fra dette.