Arbeidslivsinnretting av norskopplæringen i Lillehammer

Arbeidslivsinnretting av norskopplæringen i Lillehammer

John Amundsen, leder, Lillehammer Opplæringssenter

Lillehammer kommune legger vekt på å organisere opplæringstilbudet innenfor introduksjonsprogrammet slik at det er best mulig tilpasset deltakernes forutsetninger og behov for å kvalifisere seg for arbeidslivet. Kommunen har en modell med mange ulike kvalifiseringsløp basert på utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring. Innlegget presenterer noen hindringer, et par utfordringer og noen gode løsninger i tilnærmingen til arbeiderettet opplæring der målgruppa hovedsakelig er personer med lite utdanning, noe yrkeserfaring og mye livserfaring.