Sammendrag til innlegg på konferansen

Her kan du lese om innleggene til deltakere ved konferansen.

 

Sesjon A Sesjon B

Thuy Thanh Pham, Voksenopplæringssenteret, Bærum kommune: ”...Det er ikke bare å få jobb, det er om å bli selvstendig eller å ha selvtillit ... ”

 

Heidi Hofsmo og Valborg Svånå, Rosenhof Voksenopplæring, Oslo: Talents, et Erasmus+-prosjekt, "Fra arbeidssøker til arbeidstaker. Hurtigspor i hotellbransjen." - på Rosenhof VO

Tone Evensen, Voksenpedagogisk Senter, RingsakerArbeid med muntlige ferdigheter

 

Heidi Hofsmo, Rosenhof voksenopplæring, Oslo:

"Arbeidsrettet opplæring – ut i arbeid" – på Rosenhof VO.

Marte Nordanger, Universitetet i Oslo:

Perspektiver på grammatikkundervisning av voksne: Eksempler fra en studie av voksnes bruk av bestemthet i norsk som andrespråk

 

Tonje Gotland Lien og Lise Bruøygard,

: FIA/Elverumsmodellen: arbeidsmetode og utfordringer. Opplæring i og utenfor arbeidsplassen

Anne Golden, Universitetet i Oslo og Guri B. Steien, Høgskolen i Innlandet

«Snakke med maskin? Snakke med ved?»  Kongolesiske flyktningers erfaringer med norskopplæring