Program

Med forbehold om endringer.

Program

0900    Kaffe/te

0930    Velkommen

David Mitchell: Diversities in Education: Effective ways to reach all learners.

1040    Pause

1100    David Mitchell forts.

Refleksjonsoppgaver, spørsmål og svar

1200    Lunch

1245    Thomas Nordahl: Alle skal med! Rapporten fra ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

1345    Pause

1410    Thomas Nordahl forts.

            Refleksjonsoppgaver, spørsmål og svar.

1530    Avslutning