Thomas Nordahl

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for SePU.

Han har lang og bred erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter i skole og barnehage, har skrevet flere bøker og artikler om ulike pedagogiske emner og er en mye brukt foredragsholder.

Nordahl er leder for Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Ekspertgruppens arbeid skal gi nasjonale og lokale myndigheter og aktører et grunnlag for å velge de best egnede inkluderende virkemidler og tiltak.

Ekspertgruppen leverer rapporten til kunnskapsministeren den 21. mars 2018. Les mer om ekspertgruppens arbeid på deres blogg her.  

Nordahl vil forelese om prinsipper for inkludering i barnehage og skole, og om de konkrete forslagene fra ekspertgruppens rapport.