Program for Videoseminaret 2010

Mandag, 15.2.2010

KL. 11.00 – 12.00

Registrering og lunsj på Høgskolen i Hedmark

Aud 3

Kl. 12.15 – 12.30 Åpning av forskerseminaret v/Dekan Bjørn Berg
Kl. 12.30 – 13.30

Hovedforedrag 1: Videoforskning i skolen

Dr. polit. Elaine Munthe

Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk. Universitetet i Stavanger

KL. 13.30 – 14.00 Kaffe, te, frukt.
KL. 14.00 – 15.00

Hovedforedrag 2: Løpende video i barnehagen

Professor Gunvor Løkken

Høgskolen i Vestfold

K. 15.00 – 17.00

Seminar med presentasjoner

 

Tirsdag, 16.02.

Kl.09.00 – 10.00

Foredrag: Searching for meaning in Video material

Professor Stephen Dobson, førstelektor Berit Zachrisen, høgskolelektor Kristin Søby, Høgskolen i Hedmark

Aud 2

Kl. 10.00 – 10.15

Kaffe/te, frukt

Kl. 10.15 – 12.15 Parallellseminar Aud 3
KL. 12.15 – 12.30 Oppsummering i plenum
KL. 12.30 – 13.30 Lunsj

Kontaktpersoner

Kristin Elisabeth Søby

Tlf. 62 51 76 33

 

Stephen Dobson

 

Berit Zachrisen

Tlf. 62 51 77 03