Påmelding

Her kan du melde deg på til og med 20. desember 2009.

Priser:

Deltageravgiften på forskningsseminaret er kr.400 pr. deltager. Dette dekker seminar og lunsj begge dager. Mastergrads og Phd studenter betaler kr. 200 pr. deltaker. Dette inkluderer også seminar og lunsj.

 

(For informasjon om overnattingsmuligheter, se menypunkt Praktisk informasjon.)

 

Påmeldingen vil først være gyldig når deltageravgiften er registrert.

 

 

  • Innbetaling av deltakeravgiften skal skje til kontonummer 76940500652.
  • Fakturaadresse: Høgskolen i Hedmark, Lærerskolealléen 1, 2418 Elverum.
  • NB: Husk å merke fakturaen med LUNA og prosjektnr: 72673 slik at pengene kommer til rette vedkommende og ikke forsvinner inn i det store sluket!!

(Avmelding godtas til og med 1. februar 2010.)

 

 

Påmelding med paper:

Det sendes inn et abstrakt samtidig med innsending av påmeldingsskjema (senest 20. des. 2009) til kristin.soby@hihm.no

 

Abstraktet skal ikke overskride 150 ord og inneholde følgende punkter:

  • Navn på foredragsholder(e)
  • Tittel på foredraget
  • Problemstilling/forskningsspørsmål
  • Metode
  • Teoriforankring
  • Eventuelt foreløpige funn

 

I tillegg må det oppgis hvilke behov det er for tekniske hjelpemidler under presentasjonen.

 

Presentasjonen skal ikke overskride 25 min + 15 min til diskusjon.

 

Spørsmål ang. påmeldingen rettes til Kristin Søby tlf 62517633, eller e-post: kristin.soby@hihm.no