Om foreleserne

 

 

 

Uten navn

Gunvor Løkken er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Vestfold. Hun har småbarnspedagogikk, vitenskapsteori og forskningsmetode som særlige interessefelt. Gunvor Løkken har utgitt flere bøker blant annet Observasjon og intervju i barnehagen sammen med Frode Søbstad (1999). Om småbarn finnes bøkene; Når små barn møtes (1996) og Toddlerkultur (2004) og Haugen, Løkken; Röthle (red.) Småbarnspedagogikk (2005). Med henvisning til de siste års allmennpedagogiske diskurs om danning, har hun undersøkt hvordan dette begrepet kan finne sin plass i vår tids førskolepedagogikk.

 

 

 

elaine_munthe

Dr. polit. Elaine Munthe, arbeider ved Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger. Hennes forskningsfelt er : profesjonsforskning og profesjonsutvikling, læring og endring i systemer, og forskningspolitikk og internasjonalisering. Hun er bl.a. koordinator for SIG11 innen European Association for Research on Learning and Instruction, og Book Reviews Editor for tidsskriftet Teachers and Teaching: theory and practice. Hun har ellers arbeidet med CLASS, en manual for analyse av klasseromsinteraksjoner. Elaine Munthe har publisert en rekke artikler om læreres profesjonelle sikkerhet, veiledning og mobbing i skolen.