Om arrangørene

Stephen Dobson

Professor Stephen Dobson er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer, og professor II ved Høgskolen i Hedmark. Han har Phd i flyktningearbeid (2000) og Phd i vurdering (2008). Han har forsket på flyktninger, vurdering og pedagogisk filosofi. Han har utgitt Vurderinger, prinsipper og praksis (red. Dobson, Egggen og Smith 2009) og Verden satt ut av Spill. Postmoderne pedagogiske perspektiver (red. Steinsholt og Donson 2009). Han er felles leder for nettverk for elev- og læringvurdering.

 

 

Kristin Elisabeth Søby 003

Høgskolelektor i pedagogikk Kristin Søby er tilsatt ved Høgskolen i Hedmark. Hun underviser i spesialpedagogikk (30 studiepoeng) der hun har det faglige ansvaret og på førskolelærerutdanningen. I tillegg har hun jobbet med småskolepedagogikk og hatt det faglige ansvaret der. Hun har praktisk erfaring fra spesialinstitusjoner, PPT, barnehage og skole. Særlig interesser ellers er atferdsproblematikk, klasseledelse og rådgivning. Hun har i tre år deltatt i NFR-prosjektet Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis. Her har hun forsket på klasseledelse i forhold til småskoletrinnet.

 

 

BeritA

Førstelektor i pedagogikk Berit Zachrisen er tilsatt ved Høgskolen i Hedmark. Hennes interessefelt er lek og læring i barnehage og småskole. Hun har lang erfaring fra undervisning på førskolelærerutdanningen og med småskolepedagogikk. Hun er nå dokorgradsstipendiat ved UiS og arbeider med lek som en møteplass for barn i en flerkulturell barnehage. Hun har deltatt i flere forskningsprosjekter knyttet til lek og læring. Zachrisen har bl.a. utgitt boken Leken i småskolen (Zachrisen 2002).

 

 

 

elevforutsetning_small

Alle tre omtalt ovenfor, er bidragsytere til Nordahl og Dobson (red.) Skolen og elevenes forutsetninger (2009).