Om arrangørene

 

Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Nettverk for tilpasset opplæring, Høgskulen i Volda, Høgskolen i Hedmark og Norges Forskningsråd.

Styringsgruppa for konferansen består av
Grete D. Berg, Høgskulen i Volda
Peder Haug, Høgskulen i Volda
Randi Myklebust, Høgskulen i Volda
Thor Ola Engen, Høgskolen i Hedmark
Kari Nes, Høgskolen i Hedmark
Thomas Nordahl, Høgskolen I Hedmark

Kjærstin Åstveit er kontaktperson i Norges forskningsråd.

Professor Peder Haug leder prosjektet ”Kvalitet i opplæringa – om tilpassa opplæring”, og professor Thomas Nordahl leder prosjektet ”Tilpasset opplæring og pedagogisk praksis”, begge under forskningsprogrammet ”Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning".

Grete Dalhaug Berg og Kari Nes koordinerer kompetansenettverket Nettverk for tilpasset opplæring (NETTOPP).

Fra Høgskoleni Hedmark står også satsningsområdet flerkulturell skole og barnehage bak konferansen.