Forskningsseminar

Onsdag 28.oktober vil det arrangeres et forskningsseminar på Høgskolen i Hedmark i auditorium 2 fra klokka 09.00 - 15.30.

Programmet finner du her.

 

 

Til dere som skal ha innlegg i parallelle sesjoner under forskningsseminaret onsdag 28. oktober, jf. eget program for disse sesjonene:
Framlegget kan være på inntil 20 minutter + 10 minutter til spørsmål og diskusjon. Møtelederen styrer dette.
Det vil være en pc med mulighet for power-point-presentasjon i møterommet.
Dere bestemmer selv om dere ønsker å dele ut noe ’hand-out’ eller lignende. ( Vel 60 personer har meldt seg på forskningsseminaret.) Vi kan også legge ut noe på Skolekonferansens sider enten i forkant eller etterkant om det er ønskelig!

 

 

 

OVERSIKT OVER PARALLELLE SESJONER DENNE ONSDAGEN:

 

NAVN TITTEL
   
Thor Andre Skrefsrud Evidensbasert praksis i skolen - hva betyr det for læreren?
   
Irene Bele Spesialundervisning og annen undervisning - hva er forskjellen?
   
Gunnvi Sæle Jokstad og
Anne Karin Rudjord Unneland
Tilpasset opplæring; kompetanse med betydning for et kollegafellesskap.
   
Preben Olund Kirkegaard Refleksivitet i uddannelsen
   
Berit Zachrisen Leken som møteplass i en flerkulturell barnehage.
   
Stephen Dobson og Kari Nes Om vurderingshandling – bidrag til en didaktikk for tilpasset opplæring?