Aktuelle lenker

Norges Forskningsråds program "Praksrettet FoU for barnehage, grunnskole og lærerutdanning" PRAKSISFOU

Forskningsprojektet "Kvalitet i opplæringa - om tilpassa opplæring", Høgskulen i Volda KIO

Innsatsområdet "Flerkulturell skole og barnehage", Høgskolen i Hedmark Flerkulturell skole og barnehage

Nettverk for tilpasset opplæring NETTOPP