Om konferansen

Forskningskonferanse

Alf Prøysens barnelitterære forfatterskap

Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, arrangerer 11.–12. juni 2012 en konferanse om den norske forfatteren Alf Prøysen og hans barnelitterære forfatterskap. Prøysens diktning for barn har så langt blitt beskjedent behandlet innenfor barnelitteraturforskningen, og målet med konferansen er å belyse ulike sider ved denne delen av forfatterskapet. Ved siden av inviterte foredrag fra det barnelitterære forskningsfeltet inviterer konferansen deltakere til å melde seg på med papers.