Keynote speakers

Harald Bache-Wiig, professor ved Universitetet i Oslo

Maria Lassén-Seger, FD og fakultetsbibliotekar ved Åbo Akademi University

Maria Nikolajeva, professor ved University of Cambridge

Kontaktinformasjon

Anne Skaret

Tlf: 62 51 76 81