Call for papers

 

Forskningskonferanse ved Høgskolen i Hedmark, Hamar, 11.–12. juni 2012

Alf Prøysen framstår som en av de viktigste norske kulturpersonlighetene i andre halvdel av forrige århundre, og hans diktning for barn står i en særstilling i norsk barnelitteratur. Prøysens barnelitterære forfatterskap er omfattende og spenner over en rekke sjangrer og medier, så som lyrikk, eventyrfortellinger, bildebøker, dyrefabler og teaterdrama. Prøysen har også gjendiktet barnelitteratur fra andre språk til norsk, og flere av hans egne tekster er oversatt. Han slo igjennom i radioen på 50-tallet som ”barnetimeonkel”, og dette ble en viktig forutsetning for forfatterskapet. Prøysen opptrådte også med barnevisene sine på scenen, og han gav ut flere grammofonplater for barn. Etter hvert ble han med inn i TV-mediet i barne-tv-serien Kanutten og Romeo Clive.

 

Til tross for at Prøysen har en ubestridelig posisjon i norsk barnelitteratur, er tekstene hans så langt blitt beskjedent behandlet i barnelitteraturforskningen. På denne konferansen vil Prøysens barnelitterære forfatterskap bli belyst både gjennom keynote-forelesere og ved at vi inviterer forskere til å holde papers som utforsker forfatterskapet gjennom ulike perspektiver. Aktuelle temaer inkluderer, men er ikke begrenset til:

-         Sjangerstudier

-         Motiv- og temastudier

-         Prøysens diktning i barnelitteraturhistorisk perspektiv

-         Prøysen som bildebokforfatter

-         Mediale og intermediale perspektiver på forfatterskapet

-         Oversettelser av forfatterskapet

-         Resepsjonsorienterte perspektiver

-         Prøysen som lesebokforfatter

-         Prøysens barnelitteratur i et regionalt perspektiv

 

Send et kort abstract (200–300 ord) for en 20-minutters paperpresentasjon til anne.skaret@hihm.no innen 10. april 2012. Tilbakemelding på abstract kan forventes 25. april 2012.

 

Konferansespråk: skandinaviske språk og engelsk (keynote-forelesningene blir holdt på skandinaviske språk)

 

Keynote speakers:

Maria Nikolajeva, professor ved University of Cambridge

Maria Lassén-Seger, FD og fakultetsbibliotekar ved Åbo Akademi University

Harald Bache-Wiig, professor ved Universitetet i Oslo

 

Konferanseansvarlig: førsteamanuensis Anne Skaret

 

Konferansekomitéprofessor Ole Karlsen, førsteamanuensis Hans Kristian Rustad, ph.d.-stipendiat Bjørn Ivar Fyksen og høgskolelektor Ingeborg Lunde Vestad

 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Anne Skaret på e-post anne.skaret@hihm.no

Påmelding til konferansen gjøres på websiden fra 1. mars 2012.

Kontaktinformasjon

Anne Skaret

Tlf: 62 51 76 81

 

 

Call for papers (NO)

Call for papers (GB)