Program

 

 

Dag 1  Tirsdag 13. september
12.45-13.00  Velkommen til konferanse!
13.00-14.00 «Barnehagepedagogikk – når de yngste barna bidrar»
  Ninni Sandvik, dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Østfold
14.15-15.15 «Barnehagepedagogikk som vitenskapsfag»
  Elin Eriksen Ødegaard, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Bergen
15.45-17.00  Panel med inviterte debattanter
  Ann Mari Milo Lorentsen, utdannet barnehagelærer og medlem av Utdanningsforbundets sentralstyre
  Gerhard Eriksen, styrer i Badebakken barnehage, Oslo og medlem av aksjonsgruppa Barnehageopprør2016
  Ingeborg Tveter Thorsen, førstelektor em. ved Høgskolen i Vestfold
  Liv Torunn Grindheim, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen
  Svein Ole Sataøen, dosent ved Høgskolen i Bergen og tilknyttet følgegruppa for barnehagelærerutdanningen
19.00.  Felles konferansemiddag
   
Dag 2  Onsdag 14. september
09.15-10.15  «Innspill til en vital barnehagepedagogikk for framtiden»
  Kjetil Steinsholt, professor i pedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskaplig universitet
10.30-11.30  «Om å lytte til spøkelser i barnehagepedagogikken»
  Jenny Steinnes, professor i pedagogikk/spesialpedagogikk ved Høgskolen i Lillehammer
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.15  Parallelle sesjoner
  1. Profesjonsinnretting i utdanning og undervisning
  Innleder: Anna R. Moxnes, ph.d.-stipendiat v/ Høgskolen i Sørøst-Norge
  Til å lede sesjonen: Hanne Berit Myrvold, høgskolelektor v/ Høgskolen i Oslo og Akershus
  2. Sammenbindende, gjennomgående og progresjon – en av ”pedagogikks roller” i ny utdanning
  Innleder: Torhild Høydalsvik, ph.d.-stipendiat v/ Høgskolen i Volda
  Til å lede sesjonen: Merete Ellen Lunde, høgskolelektor v/ Høgskolen i Østfold
  3. Barnehagepedagogikk i et samfunn preget av mangfold
  Innleder: Camilla E. Andersen, førsteamanuensis v/ Høgskolen i Hedmark
  Til å lede sesjonen: Kjartan A. Belseth, høgskolelektor v/ Høgskolen i Østfold
  4. Hvordan kan pedagogikkfaget fungere som katalysator for kritiske refleksjoner i praksis?
  Innleder: Tove Lafton, førsteamanuensis v/ Høgskolen i Oslo og Akershus
  Til å lede sesjonen: Karin Elise Fajersson, høgskolelektor v/ Høgskolen i Oslo og Akershus
13.15-14.00 Oppsummering og takk for nå!