Pedagogikk i den nye barnehagelærerutdanningen

Velkommen til konferanse om pedagogikk i den nye barnehagelærerutdanning. 

Mot konkretiseringer av ansvar, innhold og posisjon

13.-14. september 2016, Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar.

Alice-1 (2)

"I can't go back to yesterday because I was a different person then."
― Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carroll)
Fotograf: Karin Elise Fajersson

Undervisere og andre involverte ved barnehagelærerutdanninger har gjort seg noen erfaringer med å implementere nye forskrifter om og retningslinjer for barnehagelærerutdanningen. Denne milepælen kan være et passende tidspunkt for å spesielt rette oppmerksomhet mot pedagogikkens innhold, ansvar og posisjon i ny barnehagelærerutdanning, og drøfte og kritisk undersøke hva en aktuell og framtidsrettet pedagogikk kan være.

Formålet med konferansen er å bidra til å styrke undervisere i pedagogikk og andre med ansvar for å kvalifisere studenter ‘til å utøve barnehagelæreryrket i et samfunn som preges av mangfold og endring’ (Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning, § 2 Læringsutbytte) i deres arbeid med å konseptualisere pedagogikkens ansvar, innhold og posisjon i arbeidet med å utdanne barnehagelærere.  Videre ser pedagogikk som fag ut til å være under press i norsk lærer-utdanningssammenheng. Konferansen vil også inspirere til å artikulere pedagogikk som fag i relasjon til barnehagefeltet generelt.  

Konferansen er et initiativ fra undervisere i pedagogikk fra flere utdanningsinstitusjoner, men holdes ved Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar. 

Velkommen!