Søkekurs i ASK-korpuset

ASKeladden

 

ASK er et elektronisk, søkbart innlærerkorpus som er utviklet ved Universitetet i Bergen. Den relativt store tekstmengden og søkemulighetene i korpuset gir nye og uante muligheter i norsk andrespråksforskning. Før man kan få tilgang til ASK-korpuset, må man delta på opplæringskurs. I forbindelse med NOA-konferansen arrangerer ASKeladden-prosjektet et ASK-kursonsdag 17. oktober kl. 14.15-17.00.

I den første delen av dette kurset gis en presentasjon av korpuset. Denne presentasjonen vil gi kursdeldeltakerne en oversikt over dataene i ASK. Det såkalte hovedkorpuset består av innlærertekster fra ti ulike morsmålsgrupper. Innlærertekstene er annotert for lingvistisk informasjon og for avvik fra målspråksnormen. Ulike personvariabler er knyttet til hver av tekstene, og et utvalg av tekstene er vurdert i forhold til CEFR-nivå (Common European Framework of Reference). I tillegg til hovedkorpuset består ASK av et korrektkorpus og et kontrollkorpus. Korrektkorpuset består av innlærertekstene i korrigert versjon, mens kontrollkorpuset består av tekster skrevet av personer med norsk som morsmål. Kontrollkorpuset gjør det mulig å sammenligne språkproduksjonen mellom norskinnlærere og morsmålsbrukere av norsk. 

I den andre delen av kurset gis en grunnleggende innføring i bruk av korpuset. Denne innføringen vil steg for steg guide kursdeltakerne gjennom ulike søkemuligheter, konkordansvisninger og muligheter for databehandling i selve korpuset. Søkemulighetene er mange, men for å nevne noen så kan man enten velge å søke i hele korpuset eller avgrense søkingen til et subkorpus, for eksempel tekster med spansk som morsmål på B1 nivå. Man kan søke på ord eller lemma, strenger av ord, ordklasser, grammatisk informasjon og ulike feiltyper. Korrektkorpuset gjør det mulig å søke etter spesifikke korreksjoner, for eksempel tilfeller der den ubestemte artikkelen "en" er korrigert til "et".