Program og sammendrag

Konferansen består av tre plenumsforelesninger, Anne Hvenekilde-forelesningen, parallellsesjoner med konferanseinnlegg, dugnadsgrupper (workshops) og posterpresentasjoner. I tillegg arrangeres Noran-skolen lørdag 20. oktober.  

 

Sammendrag av konferansepresentasjoner ligger på denne linken:  http://brage.bibsys.no/hhe/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_33426 

For detaljert program (foreløpig program), åpne dokumentet:

 

 

Program torsdag 18. oktober 2012 

10.00-11.30 Registrering og kaffe
11.30-11.45 Åpning av konferansen v/rektor Lise Iversen Kulbrandstad
11.45-12.30 Plenum: "Andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv" v/dosent Monica Axelsson
12.30-13.15 Lunsj
13.15-15.10 Parallellsesjoner
15.10-15.30 Kaffe
15.30-16.00 Plakatpresentasjoner
16.00-16.40 Plenum: "Andrespråksforskning og språkvitenskapelig teori" v/ Professor Hans Olav Enger
16.40 Mottakelse i høgskolebiblioteket og åpning av bokutstilling
ca. 19.30 Konferansemiddag, Hamarstua spiseri, Domkirkeodden

 

Program fredag 19. oktober 2012