Om konferansen

Dette er den femte nasjonale forskerkonferansen om norsk språk som andrespråk. Denne konferansen har hovedtemaet "andrespråksforskningens relevans".

 

Om konferansetemaet:

Nytt bilde (1)

Konferansen er åpen for innlegg i parallelle sesjoner eller i dugnadsgrupper og postere som gjelder hvilket som helst aspekt av norske som andrespråk eller av flerspråklighet. Vi har valgt andrespråks­forskningens relevans som hovedtema for konferansen, og vi vil spesielt invitere bidrag som fra et teoretisk eller empirisk perspektiv dreier seg om dette. I flere sammenhenger stilles det spørsmål ved grunnlaget for andrespråksbegrepet og dermed også for forsknings- og utviklingsvirksomhet som bygger på en forutsetning om at andrespråks­perspektivet på språk­tilegnelse og språkbruk er velmotivert. I skolesammenheng kommer dette blant annet til uttrykk ved at faget norsk som andrespråk er fjernet og erstattet med faget grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Innenfor flerspråklighets­forskningen har begreper som morsmål, førstespråk og andrespråk lenge vært problematisert.

 

Tre plenumsforelesere vil belyse konferansens hovedtema ”andrespråksforskningens relevans” fra hver sin synsvinkel. Dosent Monica Axelsson fra Stockholms universitet vil ta for seg andrespråksforskningens relevans i et didaktisk perspektiv, professor Hans Olav Enger fra Universitetet i Oslo vil reflektere over denne forskningens relevans for den allmenne lingvistikken, mens direktør Arnfinn Muruvik Vonen fra Språkrådet vil snakke om norsk andrespråksforskning med et språkpolitisk utgangspunkt.

 

Praktiske opplysninger:

Den ordinære konferanseavgiften er 850 kroner, og dette inkluderer lunsj, kaffe/frukt begge dager. Prisen er 350 kroner for studenter, stipendiater og internt ansatte. På torsdag kveld arrangeres konferansemiddag på Hamarstua spiseri i historiske omgivelser på Domkirkeodden. Konferansemiddagen koster 580 kroner inklusive transport. Hotellovernatting bestilles og betales av den enkelte. Det er reservert rom til konferansepriser på Quality Hotel Astoria, som ligger midt i Hamar sentrum og i kort gåavstand til campus (enkeltrom/dobbeltrom 1032 kroner). Oppgi konferansenavn og Høgskolen i Hedmark ved bestilling av rom. Et rimeligere alternativ er Vikingskipet Motell og Vandrerhjem (enkeltrom fra 695 kroner).

 

Frist for innsending av sammendrag til innlegg (20 minutter presentasjon + 5 minutter diskusjon), dugnadsgruppe (workshop) og poster er 12. juni. Frist for påmelding til konferansen er 1. september. Påmelding vil være mulig fra 1. juni og skjer via konferansenettsidene www.hihm.no/noahamar. Nyheter om konferansen blir også oppdatert på konferansens Facebookside.