NORAN-skolen

NORAN-skolen arrangeres lørdag 20. oktober kl. 10-13.

NORAN-skolen fungerer som et kollokvium, altså ’studium i form av samtale om et bestemt emne’. I år har vi valgt å knytte samtaleemnet opp mot aktuelle termer som ’languaging’, ’translanguaging’ og ’polylingualism’. Utgangspunkt for diskusjonene er boka Language as local practice av Alastair Pennycook (2010) og første artikkel av samme forfatter fra boka Disinventing and reconstituting languages (Makoni & Pennycook, 2007). Boka må skaffes av den enkelte (lån/kjøp), mens artikkelen skannes og sendes til de som melder seg på NORAN-skolen. Litteraturen forutsettes lest av alle deltakerne. Noen blir bedt om forberede noen kommentarer og problemstillinger til deler av lesestoffet.

 

 

Tidsrammer: Lørdag 20. oktober kl. 10-13. Det blir servert kaffe/te og frukt. Ved endt kollokvium går de som ønsker til et lunsjsted i Hamar. Arrangørene forhåndsbestiller bord, og den enkelte deltaker betaler selv for sin lunsj.

 

Påmeldingsfrist: 1. oktober 2012. Påmelding skjer pr. e-post til gunhild.alstad@hihm.no.

 

Velkommen til NORAN-skolen på Hamar!

 

Lesestoff:

Makoni, S., & Pennycook, A. (2007). Disinventing and reconstituting languages. In S. Makoni & A. Pennycook (Eds.),Disinventing and reconstituting languages(pp. 1-41). Clevedon: Multilingual Matters (artikkelen skannes og sendes).

Pennycook, A. (2010).Language as a local practice. London: Routledge.