Konferansekomité og vitenskapelig komité

Konferansekomiteen består av professor Lars Anders Kulbrandstad, instituttleder/førstelektor Anne Marit Danbolt og stipendiat Gunhild Tomter Alstad.

 

Den vitenskapelige komiteen består av medlemmene i konferansekomiteen samt førsteamanuensis Ingvild Nistov, førsteamanuensis Else Ryen, professor Anne Golden og professor Lise Iversen Kulbrandstad.