Kjølvannssider

 

 

Kjølvann

 

 

På denne sida finnes det informasjon med tilknytning til NOA-konferansen, blant annet pdf-filer av konferansepresentasjoner, informasjon om  neste NOA-konferanse, litteraturlister fra bokutstillingen på høgskolebiblioteket/statistikklitteratur og bilder fra konferansen. 
 

Vi melder om at et svart og stripete sjal er gjenglemt. Den som måtte savne det kan henvende seg til Anne Marit Danbolt ( anne.danbolt@hihm.no).