Minnematerialet-22juli

Konferanse om minnematerialet etter 22.juli 2011

 

Utøyategning

Konferanse med inviterte innlegg.

Sted: Riksarkivet i Oslo, Wergelandssalen

Dato og tidspunkt: torsdag 3. april 2014 kl. 09:00 – 16:00

Maks antall deltakere: 140

Konferansen er gratis og det serveres enkel lunsj

 

Påmeldingsfrist 25.03.2014, http://www.hihm.no/konferanse.minnematerialet22juli

 

 

 

Program

   
     
08:00-09:00   Registrering og kaffe
09:00-09:10   Velkommen v/Riksarkivar Ivar Fonnes
     
     

Minnematerialet

   
     
09:10-09:40  

Underdirektør Stian Norli, Riksarkivet: 

Innsamlingsarbeidet etter 22. juli 2011

09:40-09:55  

Førsteamanuensis Knut Martin Tande, UiB og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH):

Forskningsetiske spørsmål knyttet til minnematerialet

09:55-10:05   Plenumssamtale
     
10:05-10:20   Pause
     
     

Forskere i møte med minnematerialet

   
     
10:20-11:55   Kritiske hendelser, verdier og nasjonal identitet i minnematerialet (KVN-prosjektet)
10:20-10:45  

Professor Sidsel Lied, HH og KaU:

a)KVN-prosjektet

b)Verdier, dialoger og kollektivt minne i tegninger med og uten tekst fra Domkirkeplassen i Oslo 

10:45-11:00  

Dosent Hans Lödén, KaU:

Demokrati, öppenhet, avpolitisering och främlingen mittibland oss. Nationell identitet i minnestexterna

11:00-11:15  

Dosent Kerstin von Brömssen, KaU:

Ett ”hat-universum” – hur positionerar sig gymnasielever och deras föräldrar till Breiviks ideologiska budskap?

11:15-11:30  

Stipendiat Sidsel Bakke, UiS:

Religion i minnematerialet

11:30-11:45  

Professor Geir Skeie, UiS og SU:

Religion og nasjon i minnematerialet

11:35-11:55   Plenumssamtale
     
     
12:00-13:00   Lunsj
     
     

Studenter i møte med minnematerialet

   
     
13:00-13:30  

Professor Knut H. Aukrust, UiO og Post.doc. Kyrre Kverndokk, UiO:

16 bachelorstudenter i møte med minnematerialet

13:30-13:45  

MA Line Henriksen, NTNU:

Arkiverte følelser. Om spontane minnesteder etter 22. juli og deres transformasjon fra minnesteder til arkivmateriale

13:45-13:55   Plenumssamtale
     
     
13:55-14:10   Pause
     
     

Annen forskning på 22.juli 2011

   
     
14:10-14:25  

Koordinator for 22.juli-forskningen Nils Olav Refsdal:

Forskning knyttet til 22.juli

14:25-14:55  

Seniorforsker Henrik Syse, PRIO:

Negotiating Values

14:55-15:25  

Dr. Ida Marie Høeg og Dr. Olav Aagedal, KIFO:

Den offentlige sorgen etter 22. juli: Konteksten til det kirkelige minnematerialet

15:25-15:45   Plenumssamtale
     
15:45-16:00   Avsluttende kommentarer
     
     
16:00   Mulighet for omvisning i minnematerialet i Riksarkivets magasin. Begrenset antall plasser.

         

Velkommen!

Publisert: . Sist endret: .