Praktisk informasjon

Konferansen finner sted i auditorium 3 ved Høgskolen i Hedmark, avdeling Hamar.

Konferanseavgiften er på 350 kr. Denne avgiften dekker lunsj og kaffepauser begge dager.

Dersom du ønsker å overnatte, må du ordne dette selv.