LP-Norge

 LP-modellen ble prøvd ut ved 14 skoler i 3 kommuner i Norge fra 2002-2005. Utviklingsprosjektet ble ledet av Lillegården kompetansesenter og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) evaluerte dette. Etter dette pilotprosjektet var det i 2006 rundt 100 skoler som startet opp med LP-modellen. Videre har nye skoler startet opp hver høst, så høsten 2009 er det ca 200 skoler som er igang med LP-arbeidet. Det er fortsatt Lillegården kompetansesenter som står for opplæring og implementering, mens Høgskolen i Hedmark (nå Høgskolen i Innlandet) tok over evalueringsansvaret fra 2006.