Sammendrag og lysark

Alle sammendragene kan lastes ned som ett dokument her.

Lysarkene kan lastes ned her:

Elena Tkachenko

What is a regular morphological pattern?

Tkachenko 263,50 kB
Ellen Hellebostad Toft

Atypiske transitivar eller verb-spesifikke konstruksjonar?
Ein kognitiv konstruksjonsgrammatikkanalyse av adverbale genitivar i norrønt.

Toft 669,00 kB
Gard Jenset

There i tidlig engelsk

Jenset 368,37 kB
Hanne Martine Eckhoff

Statistisk modellering av konstruksjonsbetydning: multidimensjonal skalering?

Eckhoff 1,76 MB
Kristian Emil Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen

Tilegnelse av genus hos norske barn

Laura A. Janda

Lingvistiske begrep som prototyper: (tilnærmet) komplementær distribusjon ved russiske semelfaktive verb

Janda 4,19 MB
Susan Nacey

The Metaphor Identification Procedure and practical experience

Nacey 3,25 MB
Thomas Egan

Gjennom og through: likheter og forskjeller

Egan 1,29 MB
Tore Nesset

Samhandling: Metonymi, metafor og aspekt

Nesset 1,01 MB